مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سال برگزاری: ۱۳۸۱    تعداد صفحات: ۷۲۶
تعداد مقالات کنفرانس:۹۴  تعداد مشاهده چکیده: ۱۱۲۷۷۹
کد COI این کنفرانس: ICMVIP02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: ۱۸۶ پژوهشگر

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس


در صورت جستجو بر اساس نام نویسنده، درج نام خانوادگی الزامی است.

تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: ۲۱

مجموعه مقالات سایر دوره های دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

نتایج ۱ تا ۹۴ از مجموع ۹۴

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

۱. آشکارسازی بافت تصاویر ماهواره با استفاده از موجکهای گابور

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فردین میرزاپور - حسن قاسمیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲. آشکارسازی سریع اتومبیل ها در جاده با استفادها ز نقطه کانون اتساع ، FOE و روشهای شکل شناسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی پورجواد - سیدمرتضی میریان
تعداد صفحات مقاله: ۷

۳. آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها با استفاده از مدلسازی خوشهای و ارائه ی یک الگوریتم خوشهسازی رنگ ١ جدید

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سعادتمند طرزجان - مرتضی خادمی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴. ارائه روشی برای جداسازی متحرک دربازی فوتبال

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کاوه کنگرلو - احسان اله کبیر
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵. ارائه روشی جدید برای فاصله یابی با دوربین با استفاده از درونیابی لاگرانژ

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی میرزابکی - علی آقاگل زاده
تعداد صفحات مقاله: ۴

۶. ارزیابی کارایی سیستم های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از معیارهای رتبه گرا

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نصراله مقدم چرکری - محمدرضا کیوان پور
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۷. ارزیابی و مقایسه عملکرد روشهای تحلیل تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ضیاء علی نسب پور - حمید سلطانیان زاده - غلامعلی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸. استخراج متن چاپی ازتصاویر گرافیکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیررضا امیری - احسان اله کبیر
تعداد صفحات مقاله: ۸

۹. استخراج نیمه خودکار عوارض خطی از تصاویر ماهواره ای

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اصغر شجاعی - علی اکبر آبکار
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۰. استفاده از اطلاعات رنگ و لبه در بازیابی تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین نظام آبادی پور - احسان اله کبیر - سعید سریزدی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱. استفاده از اطلاعات موجود در تصاویر حجمی مغز در هنگام عمل جراحی مغز و اعصاب

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا آخوندی اصل - مهدی خالقیان - حمید سلطانیان زاده - مجید نیلی احمدآبادی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۲. استفاده از بسط با الگوریتم پیگیری تطبیقی برای استخراج بافت تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد یعقوبی وایقان - محمدباقر شمس الهی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۳. استفاده از تبدیل هادامارد جهت فشرده سازی تصاویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: فرح ترکمنی آذر
تعداد صفحات مقاله: ۱۱

۱۴. استفاده از روشهای MLC و کوانتیزاسیون برداری یادگیر برای قطعه بندی بی نظارت تصاویر سنجشاز دور

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رحمتی - رضا شرکت - قربان خردمندیان
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۵. استفاده از شاخصهای تفکیک پذیری در انتخاب ترکیبهای مناسب باندی جهت طبقه بندی تصاویر سنجش از دور

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: فائزه دیبایی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۶. استفاده از ویژگیهای پاسخ همودینامیک و خوش هبندی فازی جهت تشخیص فعالیت مغز از روی تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسام الدین جهانیان - غلامعلی حسین زاده - حمید سلطانیان زاده
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۷. اصلاح درجه تطابق دو گراف توصیفی فازی با کمک قیود زبانی و کاربرد آن در بازشناسی ساختاری الگو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان معلم - کریم فائز
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۸. الگوریتمهای سریع برای گروه بندی مبتنی بر بافت و رنگ در تصاویر با وضوح بالا

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسن منجمی - مجید میرمهدی - باری توماس
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۹. الگوریتمهایی سریع در بینایی استریوی بر مبنای لبه با کمک کاهش فضای جستجو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان معلم - کریم فائز
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۰. الگوریتمی جهت افزایشظرفیت روشهای پنهان سازی اطلاعات مبتنی بر عملیات ماتریسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نصراله مقدم چرکری - مهرداد رادمنش
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۱. بازسازی تصاویر برشنگاری اپتیکی 1 بوسیله اطلاعات بدست آمده از سطوح مرزی بمنظور تشخیص سرطان پستان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی فیروزی - محمدحسین میران بیگی - علی محلوجی فر
تعداد صفحات مقاله: ۸

۲۲. بررسی اثر تغییرات پارامتر های موثر در سیستم بیومتری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا ابراهیم پور - علی محلوجی فر
تعداد صفحات مقاله: ۹

۲۳. بکارگیری تبدیل KL برای تشخیص لبه

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی ظرافت پیشه - عباس شیخی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۲۴. بهینه سازی روش HMM یک بعدی در شناسایی چهره

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نصراله مقدم چرکری - محمدشهرام معین - شقایق نادری
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۵. پیاده سازی یک سیستم نظارت تصویری ترافیکی اتوماتیک با استفاده از دوربینهای متحرک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود فتحی - فرشید فرشادجم - سعیده نواب زاده - سیدمحمد سادات حسینی
تعداد صفحات مقاله: ۹

۲۶. ترکیب اطلاعات شیمیایی و تصویربرداری اشعه ایکس درتعیین کیفیت میوه

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرجان صدیقی انارکی - علی خاکی صدیق - بهزاد مشیری
تعداد صفحات مقاله: ۸

۲۷. تسریع کدینگ فرکتالی تصاویر با استفاده از ساختار هرمی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن قاسمیان - آرش عندلیب
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۸. تشخیص حالتهای چهره براساس نقاط مشخصه صورت با استفاده از شبکه عصبی RBF و منطق فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهراب خانمحمدی - علی آقاگلزاده - میرهادی سیدعربی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۹. تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون بکمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا شیخ حسنی - حمید ابریشمی مقدم - معصومه گیتی - پرویز عبدالمالکی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۳۰. تشخیص صورت در تصاویر رنگی و کاربرد آن در ارسال تصاویر بر روی خطوط تلفن یا اینترنت

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم قلیزاده انصاری - شهره کسایی - محمود تابنده
تعداد صفحات مقاله: ۹

۳۱. تشخیص لبه های تصاویر با استفادها ز ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: بهناز پورابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: ۱۱

۳۲. تصحیح آرتیفکت حرکت چرخشی سر در تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی گویا - حمید سلطانیان زاده - محمود کمره ای
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۳. تصویربرداری از بتن با استفاده از امواج فراصوت و آلگوریتمSAFT با بکارگیری موجک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: حیدر طوسیان شاندیز
تعداد صفحات مقاله: ۷

۳۴. تعیین اتوماتیکموقعیت تقریبی نقطه متناظر با مرکز بطن چپ قلب LVCP در تصاویراستاندارد اکوکاردیوگرافی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: سیدکمال الدین ستاره دان
تعداد صفحات مقاله: ۸

۳۵. تعیین موقعیت وسایلنقلیه با استفاده از پردازش تصاویر جهت بررسی رفتار رانندگان در بزرگراه ها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد سادات حسینی - محمود فتحی - منوچهر وزیری
تعداد صفحات مقاله: ۸

۳۶. تنظیم خودکارلنزدوربین به کمک کنترل کننده فازی والگوریتم کشف لبه

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسن شناسا - زهرا ضیایی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۳۷. حذف نویز ضربه در تصاویر سونوگرافی با استفاده از فیلترهای نروفازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی رفیعی کراچی - محمدحسن مرادی - محمدرضا فرزانه
تعداد صفحات مقاله: ۸

۳۸. دستگاهی خودکار برای هدایت دستگاه جوشمارپیچ با استفاده از ماشین بینایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: مهدی سعادتمندطرزجان
تعداد صفحات مقاله: ۸

۳۹. روشی جدید برای درجه بندی کاشیهای سرامیکی با استفادها ز تلفیق روشهای آماری تشخیص الگو و شبکه عصبی MLP

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی حسین زاده - مرتضی خادمی - سیدعلیرضا سیدین
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴۰. روشی سریع در ردیابی تصویری به کمک تعقیب قالب لبه هدف

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان معلم - جلال روح اله نژاد - احمدرضا جوادی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۱. روشی نوین د رجانمایی اتوماتیک سنجنده ها د رماشین بینایی برمبنای مفاهیم هوش مصنوعی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سعادت سرشت - فرهاد صمدزادگان - علی عزیزی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴۲. ساخت تصاویر ساجیتال Sagital و روبرو Coronal ازتصاویر عرضی Axial با استفاده از تصاویر MRI

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا پرنیان - حسن اقبالی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۴۳. ساخت دستگاه درجه بندی پسته براساس ماشین بینایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یوسف حجت - حسین صیادزاده - محمد فقیه ایمانی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۴۴. شاخص گذاری بر روی تصاویر با استفاده از موجکهای گابور و ممانهای لژاندر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل فرامرزی - ابوالقاسم صیادیان - علیرضا احمدیان
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴۵. شبیه سازی وبررسی الگوریتمMVFAST در یافتن بردارهای حرکت

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام طاهری - گلبهار حقیقی - علیرضا ذوالقدراصلی - محمدمهدی آزادفر
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴۶. شبیهسازی هدایت ربات توسط بینایی و ارائه تست های عملکردی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محرم حبیب نژاد کورایم - محمدرضا جاهد مطلق - هادی علی اکبرپور
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۴۷. شناسائی اثرانگشت بر اساس تبدیل هاف تعمیم یافته

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: ملیحه اسماعیلیان
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴۸. شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از شبکه عصبی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد بحرانی - منصور جم زاد
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۴۹. طبقه بندی داده هایی با ابعاد زیاد سنجش از دوری با تعداد نمونه آموزشی محدود

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسن قاسمیان - حمید دهقانی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۰. طراحی الگوریتم تپنده به منظور مقایسه تصاویر PCB فشرده شده باکدینگ RLE

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصور شیخان - علیرضا خداکرمی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۱. طراحی سیستم ترکیب اطلاعات تصویری برای ارزیابی صنعتی کیفیت محصولات باغبانی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد مشیری - بابک مجیدی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۵۲. طراحی فیلتر FIR دوبعدی با استفاده از آرایه سیستولیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی خیاط زاده - هادی شهریارشاه حسینی - مجید نادری - علی ناصری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۳. طراحی و پیاده سازی سیستم پیش پردازش تصویر درعلامت خوان نرم افزاری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سلیمانی - محمدرضا صدیق دامغانی زاده
تعداد صفحات مقاله: ۸

۵۴. طراحی و ساخت جسم آزمایشی شکل پرتو جهت ارزیابی فاصله کانونی و پرتو های کناری سیستم های سونو گرافی B اسکن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرج تابعی - محمدایمان فخفوری
تعداد صفحات مقاله: ۴

۵۵. طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری ضخامت کفشک ترمز قطار به کمک پردازش تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بیژن وثوقی وحدت - مهدی کمال آبادی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۶. طراحی و ساخت سیستم سخت افزاری مبتنی بر TMS320C6201 برای ردیابی بی درنگ اشیا متحرک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین حسینی نژاد محبتی - سعید شریفیان - آرش هاشمی حسینی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۷. طراحی یک ابزار نرم افزاری جهت جداسازی و نمایش سه بعدی بافتهای مغزی از روی تصاویرMRI

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا دلیری - رضا آقایی زاده ظروفی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۸. فشرده سازی تصاویر پزشکی با استفاده از ترکیب دو روش فراکتالی و کوانتیزه کردن برداری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد طباطبایی خوزانی - منصور وفادوست - محمدحسن مرادی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۹. فشرده سازی تصاویر رنگی با استفاده از کنتور

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی محصل افشار - سعید سریزدی - حسین نظام آبادی پور
تعداد صفحات مقاله: ۷

۶۰. کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در استخراج ویژگی در تصاویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرفیع خوارزمی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: ۱۳

۶۱. کاربرد پردازش تصاویر در طراحی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا شهابفر - رامین نادری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۲. کاربرد منحنی های اسپلاین در بازسازی توموگراف

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدباقر ملائک - معصومه یونسی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۶۳. کنترل کیفیت محصولات کاشی بر روی خط تولید با استفاده از تبدیل موجک و ویژگیهای آماری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده خداپرست - عباس مصطفی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۶۴. مدلی جدید برای بدن انسان و استفاده از آن در تشخیص افراد کم پوشش در تصاویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا صفابخش - مریم سپهری نور
تعداد صفحات مقاله: ۱۱

۶۵. معرفی نرم افزار جدید بینایی ماشین بینا

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثمره صمدی - بهزاد نظری - مرتضی شهرام - علی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۶. معرفی ومقایسه سخت افزارهای مختلف در پیاده سازی تبدیل موجک گسسته برای فشرده سازی تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صفر حاتمی - حسین احمدی - بهجت فروزنده - امید فاطمی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۶۷. معرفی یک معیار عمومی برای بهینه سازی خوشه بندی فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کریم فائز - محمدحسن مرادی - مهدی اسلامی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۶۸. معیاری برای ارزیابی کیفیت تصویر به کمک شبکه عصبی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصور وفادوست - محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۶۹. مکان یابی برای ربات لیگ سایز متوسط

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: م حبیب نژاد کورایم - ع کارگرنژاد
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷۰. موازی سازی بازسازی تصویرPETبه روش بیشین ه کردن تابع درستنمایی بر مبنای آلگوریتم SAGE

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی رضائیان - حمید سلطانیان زاده
تعداد صفحات مقاله: ۸

۷۱. ناحیه بندی تصاویر MRI مغزی با استفاده از پیوستگی فازی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک لایقی - حمید ابریشمی مقدم - معصومه گیتی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۷۲. نظارت بر ترافیک با کمک پردازش تصویر

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رویا راد - منصور جم زاد
تعداد صفحات مقاله: ۸

۷۳. نمایش سریعِ حجمی بافتهای مغزی از تصاویر MRI

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داریوش مومنی - رضا آقایی زاده ظروفی
تعداد صفحات مقاله: ۹

۷۴. یک الگوریتم تشخیص مانع ب یدرنگ مبتنی بر جریان نوری برای ربات متحرک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طه کوثری - مجید نیلی احمدآبادی - حمید سلطانیان زاده
تعداد صفحات مقاله: ۹

۷۵. یک روش جدید برای محاسبه تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی خیاط زاده - هادی شهریارشاه حسینی - مجید نادری
تعداد صفحات مقاله: ۴

۷۶. یک روش مبتنی بر پردازش تصویر برای اندازه گیری پارامتر ترافیکی تعداد خودروها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میترا طبایی بفرویی - منصور جم زاد
تعداد صفحات مقاله: ۸

۷۷. A Deformable Triangle-Based Approach for the Interframe Coding of of MRI Sequences

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehran Yazdi - André Zaccarin
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۸. A Pipeline, Efficient and Programmable Architecture for the 1-D Discrete Wavelet Transform using Lifting Scheme

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Omid Fatemi - Sara Bolouki
تعداد صفحات مقاله: ۸

۷۹. A Top-Down Approach for GIS and Remote Sensing Integration

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sayyed Bagher Fatemi - Ali A. Abkar
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۸۰. Accurate Recognition of Large Number of Hand Gestures

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Atid Shamaie - Alistair Sutherland
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۸۱. An Algorithm for Object Detection in Wavelet Domain

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Amiri - Hamid Reza Rabiee - Farid Behazin
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸۲. AN EFFICIENT ARCHITECTURE FOR COEFFICIENT BIT MODELING OF JPEG2000

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Parvin Asadzadeh - Omid Fatemi
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸۳. Application of Support Vector Machines for Recognition of Handwritten Arabic/Persian Digits

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Sadri - Ching Y. Suen - Tien D. Bui
تعداد صفحات مقاله: ۸

۸۴. Automatic Planimetric Feature Extraction, based on Model-Based Image Analysis (MBIA) from Simulated Images

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Mohammadzadeh - Ali A. Abkar
تعداد صفحات مقاله: ۸

۸۵. Computer Vision Segmentation of Brain Structures from MRI Based on Deformable Contour Models

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ladan Aminia - Hamid Soltanian-Zadeh - Caro Lucasa
تعداد صفحات مقاله: ۸

۸۶. Diagnosing breast tumors from MRI appearances: cross-validation of neural network and logistic regression models

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: Parviz Abdolmaleki
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۸۷. EVALUATION OF OPTICAL FLOW TECHNIQUE ON DETECTION OF INTERNAL DISPLACEMENT OF TISSUE IN ULTRASOUND IMAGES

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Mokhtari-Dizaji - E. Zahedi - M. Gity - N. Ahmadinejad
تعداد صفحات مقاله: ۵

۸۸. Face verification by simple networks

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: R Ghaderi
تعداد صفحات مقاله: ۸

۸۹. Investigation ofWavelet Filter Properties for Medical Image Applications

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad A. Oghabian - Reza S. Dilmaghani - Ali R. Ahmadian
تعداد صفحات مقاله: ۴

۹۰. Optimal Structure of Pipelined Recurrent Neural Network in Modeling of MPEG Video

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: J. Ahmadi Shokouh - H. Keshavarz
تعداد صفحات مقاله: ۸

۹۱. Satellite Image Fusion Using Wavelets Transform

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Reza Afary - M. Mohammad Karim - M. J. Valadan Zoj
تعداد صفحات مقاله: ۸

۹۲. Shifted Frequency Sensitive Hierarchical SOM (SFS_HSOM), A Modified VQ with Neural Network

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S. Hatami - M.J Yazdanpanah - B. Frozandeh - O. Fatemi
تعداد صفحات مقاله: ۸

۹۳. Texture Classification in Sparse and Irregularly Sampled Data

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Petrou - A Talepbour
تعداد صفحات مقاله: ۱۱

۹۴. Wavelet Correlogram: A New Approach for Image Indexing and Retrieval

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۱
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: H. Abrishami Moghaddam - T. Taghizadeh Khajoie - A.H. Rouhi
تعداد صفحات مقاله: ۸